Samen op weg naar Green Deal Logistiek in de Bouw

Samen op weg naar Green Deal Logistiek in de Bouw

31 okt, 2014
bouwend
no comments

Diverse partijen uit markt, overheid en kenniswereld, aangesloten bij het Platform Logistiek in de Bouw, hebben tijdens de Innovatie-estafette 2013 afgesproken om gezamenlijk te werken aan een Green Deal Logistiek in de Bouw. Bouwend Nederland stond vijf jaar geleden aan de wieg van dit platform.

Bouwondernemers, handelaren, producenten, opdrachtgevers, transport- en logistieke bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, alle relevante schakels in de bouwketen waren aanwezig bij dit speciale moment tijdens de Innovatie-estafette 2013 in Amsterdam. De kennis die de laatste jaren is opgebouwd op het gebied van efficiƫntere bouw(logistieke) processen zal de komende jaren daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast.

Het Platform Logistiek in de Bouw bestaat nu ruim 2 jaar en is opgezet om de gewenste cultuuromslag in de bouwketen te bewerkstelligen. Door middel van bijeenkomsten, studentenonderzoek en proefprojecten is aangetoond dat bouwlogistieke oplossingen praktisch uitvoerbaar zijn en dat logistiek in de bouw tussen de oren zit. Het bewustzijn van samenwerken, transparantie en tijdige informatievoorziening is er dus. Logistiek in de bouw slimmer organiseren levert economisch voordeel op, maar ook ontlast het de stad en het wegennet. Minder hinder dus. Met de nodige positieve effecten voor CO2 en fijnstof. Nu zijn de bedrijven aan zet om de opgedane kennis daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Dat gebeurt al op beperkte schaal en moet vanaf nu breder worden doorgevoerd. Er zijn al diverse bouwlogistieke oplossingen, maar ketenbrede of projectoverstijgende samenwerking, waarin alle schakels in de keten aan 1 en dezelfde tafel zitten ontbreekt nog. De greendeal die nu in voorbereiding is gaat hieraan voor een belangrijk deel bijdragen.

Kijk voor meer informatie op www.logistiekindebouw.nl.

Comments Are Closed!!!