Project: XYZ

Project: XYZ

13 apr, 2015
bouwend
no comments

Een groot deel van de verkeersuitstoot van schadelijke gassen (luchtverontreiniging, CO2) en geluid komt voor rekening van het zwaardere verkeer. Bouwverkeer maakt daarvan een aanzienlijk onderdeel uit. De meeste hinder en schadelijke effecten worden ondervonden in bewoond gebied. Verschonen van het bouwverkeer en efficiëntere bouwstromen zijn een logische stap bij het reduceren van die hinder en schadelijk effecten. Duurzame bouwlogistiek vraagt van alle in het bouwproces betrokken partijen om logistiek te beschouwen als een integraal onderdeel van het gehele bouwproces: van voorbereiding via uitvraag naar realisatie.

Vlaardingen, Renovatie Stadskantoor Westnieuwland

Oplossing

Voor de afvoer van sloopafval en aanvoer van bouwmaterialen is door de gemeente Vlaardingen een bouwroute aangelegd.

Pendeldienst woon-/werkverkeer vanaf een parkeerterrein speciaal voor de bouw.

Resultaat

  • De bouwplaats op kortste, snelste en veiligste manier.
  • Het woon-/werkverkeer resulteert door pendeldienst,
    vanaf een parkeerterrein speciaal voor de bouw, in
    minder kilometers.
  • De overlast (veiligheid, geluid, gewicht, trillingen en
    luchtverontreiniging) is zoveel mogelijk beperkt.

Betrokken Partijen

Gemeente Vlaardingen, een bouwkundig-, installatietechnisch- en werktuigbouwkundige aannemer, bouwadviseurs, architect, bewonersplatform

 

BESCHRIJVING Het Stadskantoor Westnieuwland in het centrum van Vlaardingen is gerenoveerd en het oude stadskantoor aangepast tot bestuurs- en vergadercentrum. Er was minimale ruimte voor een bouwplaats en de omringende huizen zijn niet onderheid. Vooral de aan- en afvoer van materialen geeft veel zwaar bouwverkeer in de binnenstad. Er is een bouwroute in de voorbereiding vastgesteld om op de kortste, veiligste en snelste manier de bouwplaats te bereiken en te verlaten. Via de bouwroute kon het bouwverkeer op afroep de bouwplaats op. Voor het woon-/werkverkeer is een parkeerterrein aangelegd. Van daaruit was er een pendeldienst in de ochtend en namiddag ter voorkoming van de vele werkbusjes in de stad. Voor de veiligheid en handhaving waren tijdens de werkzaamheden twee verkeersregelaars aanwezig. Veel aandacht was er voor de communicatie met alle betrokkenen.
Er was behoefte om vooraf te weten wat er die betreffende week ging gebeuren en dat is gecommuniceerd met de omwonenden.
BESLUIT AANPAK
BOUWLOGISTIEK
In een notitie bij de aanbestedingsstukken is beschreven wat de voorwaarden zijn om in aanmerking
te komen. Met name met welke transportmiddelen men de stad in mag en hoe de logistiek
ging plaatsvinden. Voorgeschreven is het gebruik maken van de bouwroute en alleen laden en
lossen op voorgeschreven plaatsen. Daarnaast was voorgeschreven dat voor woon-/werkverkeer
gebruik gemaakt moest worden van het parkeerterrein met gebruik van de pendeldienst.
VOORDELEN BEREIKT
DOOR DEZE AANPAK
Betere planning
• Minder vervoersbewegingen woon-/werkverkeer
• Minder luchtverontreiniging
• Veiligheid en minder overlast voor omwonenden
TIJDSPERIODE 2009-2014. Planvorming gestart in 2009, in februari 2010 aanvang ontwerpfase. In januari
2013 gestart met realisatie en juni 2014 gereed.

 

Comments Are Closed!!!