Project: Rotterdam, Nieuwbouw en Restauratie Nieuwe Park Rozenburg School

Project: Rotterdam, Nieuwbouw en Restauratie Nieuwe Park Rozenburg School

25 nov, 2014
bouwend
no comments

Een groot deel van de verkeersuitstoot van schadelijke gassen (luchtverontreiniging, CO2) en geluid komt voor rekening van het zwaardere verkeer. Bouwverkeer maakt daarvan een aanzienlijk onderdeel uit. De meeste hinder en schadelijke effecten worden ondervonden in bewoond gebied. Verschonen van het bouwverkeer en efficiëntere bouwstromen zijn een logische stap bij het reduceren van die hinder en schadelijk effecten. Duurzame bouwlogistiek vraagt van alle in het bouwproces betrokken partijen om logistiek te beschouwen als een integraal onderdeel van het gehele bouwproces: van voorbereiding via uitvraag naar realisatie.

Rotterdam, Nieuwbouw en Restauratie Nieuwe Park Rozenburg School

Oplossing

  • Transportbewegingen op elkaar afstemmen.
  • Tijdelijk bouwweg aangelegd.
  • Schone transportvoertuigen.

Resultaat

  • De vervoersbewegingen zijn door bundeling
    geminimaliseerd.
  • De overlast voor omwonenden is zoveel mogelijk beperkt.
  • Minder uitstoot door transportvoertuigen.

Betrokken Partijen

Aannemer, opdrachtgever, schoolleiding, kerkbestuur, onderaannemers, deelgemeente, wijkbewoners.

 

BESCHRIJVING In de stad Rotterdam in de gebieden IJsselmonde, Prins Alexander en Rozenburg worden de houten fiets- en voetgangersbruggen vervangen door bruggen van composiet met stalen
leuningen. Composiet vraagt weinig onderhoud, waardoor minder logistiek in de toekomst nodig is. Voor het vervangen van de huidige bruggen is het logistieke proces uitgebreid
bekeken. De complete brug, inclusief leuningen en slijtlaag, wordt prefab gemaakt op de werf. Hierdoor is eenmalig transport nodig van de brug naar de plek waar de brug.
Er worden geen palen gebruikt in de nieuwe fundering, waardoor geen hei-activiteiten nodig zijn, hetgeen resulteert in minder overlast en transportbewegingen.
BESLUIT AANPAK
BOUWLOGISTIEK
In de voorbereiding zijn uitgangspunten geformuleerd en keuzes gemaakt. Er is gezocht naar
een duurzame oplossing voor vervanging van de brug. De massa van een composietbrug is
10% t.o.v een betonnen brug. Voor het onderhoud is gekeken naar een sober regime.
Het besluit is in het ontwerpproces meegenomen en in de uitvraag opgenomen.
VOORDELEN BEREIKT
DOOR DEZE AANPAK
• Minder transportbewegingen gedurende bouw en tijdens het onderhoud. Hetgeen betekent reductie brandstof en minder uitstoot
• Sneller bouwen op locatie
• Minder overlast
• Qua onderhoud: Minder arbeidsuren en materiaalkosten
TIJDSPERIODE Tijdsperiode 2013-voorjaar 2015. In deze periode zijn dan totaal 60 bruggen vervangen volgens deze methode.

 

Comments Are Closed!!!