Author Archives: bouwend

Project: XYZ

13 apr, 2015
bouwend
No Comments

Een groot deel van de verkeersuitstoot van schadelijke gassen (luchtverontreiniging, CO2) en geluid komt voor rekening van het zwaardere verkeer. Bouwverkeer maakt daarvan een aanzienlijk onderdeel uit. De meeste hinder en schadelijke effecten worden ondervonden in bewoond gebied. Verschonen van het bouwverkeer en efficiëntere bouwstromen zijn een logische stap bij het reduceren van die hinder en schadelijk effecten. Duurzame bouwlogistiek vraagt van alle in het bouwproces betrokken partijen om logistiek te beschouwen als een integraal onderdeel van het gehele bouwproces: van voorbereiding via uitvraag naar realisatie.

Vlaardingen, Renovatie Stadskantoor Westnieuwland

Oplossing

Voor de afvoer van sloopafval en aanvoer van bouwmaterialen is door de gemeente Vlaardingen een bouwroute aangelegd.

Pendeldienst woon-/werkverkeer vanaf een parkeerterrein speciaal voor de bouw.

Resultaat

 • De bouwplaats op kortste, snelste en veiligste manier.
 • Het woon-/werkverkeer resulteert door pendeldienst,
  vanaf een parkeerterrein speciaal voor de bouw, in
  minder kilometers.
 • De overlast (veiligheid, geluid, gewicht, trillingen en
  luchtverontreiniging) is zoveel mogelijk beperkt.

Betrokken Partijen

Gemeente Vlaardingen, een bouwkundig-, installatietechnisch- en werktuigbouwkundige aannemer, bouwadviseurs, architect, bewonersplatform

 

BESCHRIJVING Het Stadskantoor Westnieuwland in het centrum van Vlaardingen is gerenoveerd en het oude stadskantoor aangepast tot bestuurs- en vergadercentrum. Er was minimale ruimte voor een bouwplaats en de omringende huizen zijn niet onderheid. Vooral de aan- en afvoer van materialen geeft veel zwaar bouwverkeer in de binnenstad. Er is een bouwroute in de voorbereiding vastgesteld om op de kortste, veiligste en snelste manier de bouwplaats te bereiken en te verlaten. Via de bouwroute kon het bouwverkeer op afroep de bouwplaats op. Voor het woon-/werkverkeer is een parkeerterrein aangelegd. Van daaruit was er een pendeldienst in de ochtend en namiddag ter voorkoming van de vele werkbusjes in de stad. Voor de veiligheid en handhaving waren tijdens de werkzaamheden twee verkeersregelaars aanwezig. Veel aandacht was er voor de communicatie met alle betrokkenen.
Er was behoefte om vooraf te weten wat er die betreffende week ging gebeuren en dat is gecommuniceerd met de omwonenden.
BESLUIT AANPAK
BOUWLOGISTIEK
In een notitie bij de aanbestedingsstukken is beschreven wat de voorwaarden zijn om in aanmerking
te komen. Met name met welke transportmiddelen men de stad in mag en hoe de logistiek
ging plaatsvinden. Voorgeschreven is het gebruik maken van de bouwroute en alleen laden en
lossen op voorgeschreven plaatsen. Daarnaast was voorgeschreven dat voor woon-/werkverkeer
gebruik gemaakt moest worden van het parkeerterrein met gebruik van de pendeldienst.
VOORDELEN BEREIKT
DOOR DEZE AANPAK
Betere planning
• Minder vervoersbewegingen woon-/werkverkeer
• Minder luchtverontreiniging
• Veiligheid en minder overlast voor omwonenden
TIJDSPERIODE 2009-2014. Planvorming gestart in 2009, in februari 2010 aanvang ontwerpfase. In januari
2013 gestart met realisatie en juni 2014 gereed.

 

Project: Vlaardingen, Renovatie Stadskantoor Westnieuwland

25 nov, 2014
bouwend
No Comments

Een groot deel van de verkeersuitstoot van schadelijke gassen (luchtverontreiniging, CO2) en geluid komt voor rekening van het zwaardere verkeer. Bouwverkeer maakt daarvan een aanzienlijk onderdeel uit. De meeste hinder en schadelijke effecten worden ondervonden in bewoond gebied. Verschonen van het bouwverkeer en efficiëntere bouwstromen zijn een logische stap bij het reduceren van die hinder en schadelijk effecten. Duurzame bouwlogistiek vraagt van alle in het bouwproces betrokken partijen om logistiek te beschouwen als een integraal onderdeel van het gehele bouwproces: van voorbereiding via uitvraag naar realisatie.

Vlaardingen, Renovatie Stadskantoor Westnieuwland

Oplossing

Voor de afvoer van sloopafval en aanvoer van bouwmaterialen is door de gemeente Vlaardingen een bouwroute aangelegd.

Pendeldienst woon-/werkverkeer vanaf een parkeerterrein speciaal voor de bouw.

Resultaat

 • De bouwplaats op kortste, snelste en veiligste manier.
 • Het woon-/werkverkeer resulteert door pendeldienst,
  vanaf een parkeerterrein speciaal voor de bouw, in
  minder kilometers.
 • De overlast (veiligheid, geluid, gewicht, trillingen en
  luchtverontreiniging) is zoveel mogelijk beperkt.

Betrokken Partijen

Gemeente Vlaardingen, een bouwkundig-, installatietechnisch- en werktuigbouwkundige aannemer, bouwadviseurs, architect, bewonersplatform

 

BESCHRIJVING Het Stadskantoor Westnieuwland in het centrum van Vlaardingen is gerenoveerd en het oude stadskantoor aangepast tot bestuurs- en vergadercentrum. Er was minimale ruimte voor een bouwplaats en de omringende huizen zijn niet onderheid. Vooral de aan- en afvoer van materialen geeft veel zwaar bouwverkeer in de binnenstad. Er is een bouwroute in de voorbereiding vastgesteld om op de kortste, veiligste en snelste manier de bouwplaats te bereiken en te verlaten. Via de bouwroute kon het bouwverkeer op afroep de bouwplaats op. Voor het woon-/werkverkeer is een parkeerterrein aangelegd. Van daaruit was er een pendeldienst in de ochtend en namiddag ter voorkoming van de vele werkbusjes in de stad. Voor de veiligheid en handhaving waren tijdens de werkzaamheden twee verkeersregelaars aanwezig. Veel aandacht was er voor de communicatie met alle betrokkenen.
Er was behoefte om vooraf te weten wat er die betreffende week ging gebeuren en dat is gecommuniceerd met de omwonenden.
BESLUIT AANPAK
BOUWLOGISTIEK
In een notitie bij de aanbestedingsstukken is beschreven wat de voorwaarden zijn om in aanmerking
te komen. Met name met welke transportmiddelen men de stad in mag en hoe de logistiek
ging plaatsvinden. Voorgeschreven is het gebruik maken van de bouwroute en alleen laden en
lossen op voorgeschreven plaatsen. Daarnaast was voorgeschreven dat voor woon-/werkverkeer
gebruik gemaakt moest worden van het parkeerterrein met gebruik van de pendeldienst.
VOORDELEN BEREIKT
DOOR DEZE AANPAK
Betere planning
• Minder vervoersbewegingen woon-/werkverkeer
• Minder luchtverontreiniging
• Veiligheid en minder overlast voor omwonenden
TIJDSPERIODE 2009-2014. Planvorming gestart in 2009, in februari 2010 aanvang ontwerpfase. In januari
2013 gestart met realisatie en juni 2014 gereed.

 

Project: Rotterdam, Nieuwbouw en Restauratie Nieuwe Park Rozenburg School

nov, 2014
bouwend
No Comments

Een groot deel van de verkeersuitstoot van schadelijke gassen (luchtverontreiniging, CO2) en geluid komt voor rekening van het zwaardere verkeer. Bouwverkeer maakt daarvan een aanzienlijk onderdeel uit. De meeste hinder en schadelijke effecten worden ondervonden in bewoond gebied. Verschonen van het bouwverkeer en efficiëntere bouwstromen zijn een logische stap bij het reduceren van die hinder en schadelijk effecten. Duurzame bouwlogistiek vraagt van alle in het bouwproces betrokken partijen om logistiek te beschouwen als een integraal onderdeel van het gehele bouwproces: van voorbereiding via uitvraag naar realisatie.

Rotterdam, Nieuwbouw en Restauratie Nieuwe Park Rozenburg School

Oplossing

 • Transportbewegingen op elkaar afstemmen.
 • Tijdelijk bouwweg aangelegd.
 • Schone transportvoertuigen.

Resultaat

 • De vervoersbewegingen zijn door bundeling
  geminimaliseerd.
 • De overlast voor omwonenden is zoveel mogelijk beperkt.
 • Minder uitstoot door transportvoertuigen.

Betrokken Partijen

Aannemer, opdrachtgever, schoolleiding, kerkbestuur, onderaannemers, deelgemeente, wijkbewoners.

 

BESCHRIJVING In de stad Rotterdam in de gebieden IJsselmonde, Prins Alexander en Rozenburg worden de houten fiets- en voetgangersbruggen vervangen door bruggen van composiet met stalen
leuningen. Composiet vraagt weinig onderhoud, waardoor minder logistiek in de toekomst nodig is. Voor het vervangen van de huidige bruggen is het logistieke proces uitgebreid
bekeken. De complete brug, inclusief leuningen en slijtlaag, wordt prefab gemaakt op de werf. Hierdoor is eenmalig transport nodig van de brug naar de plek waar de brug.
Er worden geen palen gebruikt in de nieuwe fundering, waardoor geen hei-activiteiten nodig zijn, hetgeen resulteert in minder overlast en transportbewegingen.
BESLUIT AANPAK
BOUWLOGISTIEK
In de voorbereiding zijn uitgangspunten geformuleerd en keuzes gemaakt. Er is gezocht naar
een duurzame oplossing voor vervanging van de brug. De massa van een composietbrug is
10% t.o.v een betonnen brug. Voor het onderhoud is gekeken naar een sober regime.
Het besluit is in het ontwerpproces meegenomen en in de uitvraag opgenomen.
VOORDELEN BEREIKT
DOOR DEZE AANPAK
• Minder transportbewegingen gedurende bouw en tijdens het onderhoud. Hetgeen betekent reductie brandstof en minder uitstoot
• Sneller bouwen op locatie
• Minder overlast
• Qua onderhoud: Minder arbeidsuren en materiaalkosten
TIJDSPERIODE Tijdsperiode 2013-voorjaar 2015. In deze periode zijn dan totaal 60 bruggen vervangen volgens deze methode.

 

Samen op weg naar Green Deal Logistiek in de Bouw

31 okt, 2014
bouwend
No Comments

Diverse partijen uit markt, overheid en kenniswereld, aangesloten bij het Platform Logistiek in de Bouw, hebben tijdens de Innovatie-estafette 2013 afgesproken om gezamenlijk te werken aan een Green Deal Logistiek in de Bouw. Bouwend Nederland stond vijf jaar geleden aan de wieg van dit platform.

Bouwondernemers, handelaren, producenten, opdrachtgevers, transport- en logistieke bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, alle relevante schakels in de bouwketen waren aanwezig bij dit speciale moment tijdens de Innovatie-estafette 2013 in Amsterdam. De kennis die de laatste jaren is opgebouwd op het gebied van efficiëntere bouw(logistieke) processen zal de komende jaren daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast.

Het Platform Logistiek in de Bouw bestaat nu ruim 2 jaar en is opgezet om de gewenste cultuuromslag in de bouwketen te bewerkstelligen. Door middel van bijeenkomsten, studentenonderzoek en proefprojecten is aangetoond dat bouwlogistieke oplossingen praktisch uitvoerbaar zijn en dat logistiek in de bouw tussen de oren zit. Het bewustzijn van samenwerken, transparantie en tijdige informatievoorziening is er dus. Logistiek in de bouw slimmer organiseren levert economisch voordeel op, maar ook ontlast het de stad en het wegennet. Minder hinder dus. Met de nodige positieve effecten voor CO2 en fijnstof. Nu zijn de bedrijven aan zet om de opgedane kennis daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Dat gebeurt al op beperkte schaal en moet vanaf nu breder worden doorgevoerd. Er zijn al diverse bouwlogistieke oplossingen, maar ketenbrede of projectoverstijgende samenwerking, waarin alle schakels in de keten aan 1 en dezelfde tafel zitten ontbreekt nog. De greendeal die nu in voorbereiding is gaat hieraan voor een belangrijk deel bijdragen.

Kijk voor meer informatie op www.logistiekindebouw.nl.