Waarom?

Het realiseren van een duurzaam en economisch bouwproces draagt bij aan vergroting van de winstgevendheid in de gehele keten. Doordat er sneller, slimmer en duurzamer gebouwd zal worden, en verlaging van integrale kosten in de bouwketen als geheel wordt bereikt. (realisatie, beheer en onderhoud) En tevens draagt het bij aan reductie van verkeersbewegingen, uitstoot van emissies (CO2 en NOx) en verspilling van materialen.

Ambitie 20-20-20 in 2020

Het realiseren van een economisch en duurzaam bouwproces dat alleen kan worden bereikt door significante verbeteringen (>20%) te initiëren door procesinnovaties. Procesinnovaties gaan over het waarmaken van significante veranderingen in het bouwproces; Door aantoonbaar te maken dat een >20% Slimmer, >20% Efficiënter en >20% Duurzamer bouwproces in 2020 is bereikt.
Dit kan alleen bereikt worden door structurele en systematische aanpak van alle partijen in de keten. Dit zijn opdrachtgevers, aannemers, producenten, handelaren en transporteur. Dit effect wordt bereikt als partijen in de keten hun ambities met elkaar afstemmen, processen en werkwijzen integreren en gedragsverandering stimuleren en waarderen. Deze ambitie geldt voor het bouwproces in B&U en GWW (nieuwbouw, renovatie, beheer en onderhoud)

Development

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in.

Latest Post

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry..